Eğitici Oyunlar

Oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. Eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. Eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardı.

Öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin oyunların içinde gizlendiği, asıl amacın oyunlar oynamaktan çok bilginin oyunlar yolu ile verilmesi olan eğitsel oyun yazılımları öğrencilerin konuya karşı güdülenmelerine ve ilgilerini konuya yöneltmelerine yardımcı olur. Eğitsel oyun yazılımları ile geleneksel ortamlarda oynanan oyunlar bilgisayar ortamına aktarılmış, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Formal bilgilerin oyun ortamında daha hızlı ve kalıcı olarak öğrenildiği çoğu eğitimci tarafından bilinen bir gerçektir.

 

Küçük yaşta kazandırmak istediğiniz eşleştirme, farklı olanı bulma, parçaları birleştirme, gruplama, sıralama, ilişki kurma vb. kavramlar; sayılar, renkler ve şekiller, eğitici oyuncaklarla kolaylıkla öğretilebilir.

Ayrıca çocuk, oyuncaklardan alamayacağı birçok bilgiyi eğitsel kitaplardan kazanır. Bu nedenle www.haburda.com çocukların ilgi ve beğeniyle okuyacağı eğitici kitaplar hazırladı. Üstelik bu kitapların her sayfasında çocukların kendi resimleri var. Çocuklar kendilerinin de içinde yer aldığı www.haburda.com kitaplarıyla sayıları, renkleri, hayvanları ve  ulaşım araçlarının yanı sıra dostluk, yardımseverlik, paylaşma, hoşgörü ve sorumluluk sahibi olma gibi duygusal yetileri de öğreniyor.
 
Eğitsel oyun yazılımları öğrenme-öğretme sürecinde sıklıkla kullanılan ve yapısı itibariyle benzeşim yazılımlarına benzeyen öğretim materyalleridir.
Eğlenirken öğreten eğitsel oyuncaklara ulaşmak için tıklayın!

 

Tümünü
2
Paylaş